【CSGO】major赛制大改。BUG火才被修复,新胶囊加入游戏。

转载请注明出处
原文链接:
/csgo-majorsai-zhi-da-gai-bughuo-cai-bei-xiu-fu-xin-xiao-nang-jia-ru-you-xi