Sdy未能转正,科隆将成他入职NAVI的最后测试【CSGO】

转载请注明出处
原文链接: /posts/sdywei-neng-zhuan-zheng-ke-long-jiang-cheng-ta-ru-zhi-navide-zui-hou-ce-shi-csgo

post featured image
post featured image